శరీర కొలతలు

శరీర కొలతలు

— కొత్తపల్లి రవిబాబు —

నీవు
నా ఛాతీ
నా పిర్రలు
నా రొమ్ములు
ఇంకా ఇంకా ఎన్నిటినో
కొలతలు వేసావు
ఈ వంపుల్లో
ఒక హృదయం వుంది
గుండ్రటి కపాలంలో
ఒక మెదడు వుంది
నేనూ నీ కొలతలు
అంగుళ మంగుళం
కొన్ని భాగాలు
కొవడం ప్రారంభిస్తే,
ఎందుకు అలా ముడుచుకుపోతావ్‌!

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account