ఈ పుస్తకాలు అందాయి

సాహితి వారి ప్రతిష్టాత్మక ప్రచురణలు టాల్‌ స్టాయ్‌ సాహిత్యం 1. యుద్ధము – శాంతి నవల : అనువాదం : రెంటాల గోపాలకృష్ణ, బెల్లంకొండ రామదాసు. 1/8 డెమ్మీలో 960 పుటలు. వెల : రు. 600/- ముద్రణ : సెప్టెంబరు 2019. 2. అన్నా కెరనీన నవల అనువాదం : ఆర్వియార్‌. 1/8 డెమ్మీలో 896 పుటలు. వెల : రు. 500/- ముద్రణ సెప్టెంబరు 2018. 3. నవజీవనం నవల అనువాదం : పురాణం
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account