నలుపు గొప్పతనం

— ఎస్ అశ్విని— 8 వ తరగతి నలుపు నుపని విసిగే ఓ మనసా నలుపంటే మీకు అంత అుసా! కళ్ళకి పెట్టుకునే కాటుక నుపు తకి ఉండే తనీలాు నుపు అందానికి పెట్టుకునే దిష్టిచుక్క నుపు రాత్రి చందమామను అందంగా చూపే ఆకాశం నుపు బిడ్డ తన తల్లి కడుపులో చూసేదంతా నుపు మనకి ఇన్ని అందాల్ని చూపించే కంటిపాప నుపు నుపంటే నిరసన, అుపులేని తిరుగుబాటు ఉదయాన్ని ప్రసవించే రాత్రి త్యాగం నుపు

(బాలసంఘాకు) విద్వాన్‌ ప్రయాగ, కాకుమాను సుబ్బారావు ఎగురవెయ్‌, ఎగురవెయ్‌ జెండా ఎగురవెయ్‌ చదువు కోసం సాము కోసం ఆట పాట కోసమూ ॥ ఎగురవెయ్‌ ॥ దేశస్వాతంత్య్రానికి శాంతికి అభ్యుదయానికి ॥ ఎగురవెయ్‌ ॥ జపాను వాళ్ళకు సింహస్వప్నం జర్మని గుండెల్లో బల్లెమూ ॥ ఎగురవెయ్‌ ॥ ఆడిపాడె బాురజెండా రెపరెపలాడుతూ ఎగరాలీ మిమి మింటను మెరవాలీ ॥ ఎగురవెయ్‌ ॥ వీరశివాజీ రaాన్సిక్ష్మీ పుట్టిన వీరగడ్డపై ఎగురవెయ్‌, ఎగురవెయ్‌ జెండా ఎగురవెయ్‌ (1461944, ‘ప్రజాశక్తి’ నుండి)

— మల్లె చంద్రరావు — కొత్త పుస్తకం తావి తొసుకో మట్టి పరిమళం గుట్టు తొసుకో చెమట చవలో మివ తొసుకో బతుకు బాటలో మెగు నింపుకో॥

— సి.హెచ్‌ మాధురి, 9వ తరగతి — పొద్దున్నే పక్షు అరుపు. ఏప్రిల్‌లో పెళ్ళిళ్ళు సందళ్ళు. ఎండాకాం వస్తే పరుగు తీసే అగ్గి పిడుగు. బడికి వెళ్ళాంటే ఆనందించే చిన్నప్లిు. చదువు నేర్చాని పేదప్లిు. బట్టు చాకున్నా చదువుకునే ప్లిను ఈ దేశం ఎందుకు పట్టించుకోదు? వాళ్ళలో చైతన్యం ఎందుకు బయటపడలేదు? బుడ్డి దీపం గుడ్డిమెగులో చదువుకుంటున్నా కొంచమైనా జాలి ఉండదా! ఆ పెద్దింటివాళ్ళకు ఈ వాస్తవాు కనిపించవా!! మన దేశంలో 50 శాతం నిరుపేద ప్రజు
Complete Reading

— పి. విశ్వనాథం — గోర్కీ ‘‘అమ్మ’’ ఒక విప్లవ కెరటం! నిద్రమత్తును వదిలించే సూర్యకిరణం మన బ్రతుకింతే అనే భ్రమను చెరిపేది ‘‘అమ్మ’’ పిడికిలి లేత పిడికిళ్ళతో పుట్టిన మరుక్షణమే పోరాటం చేసే మనం ఈ బానిస బతుకుల్ని భరించరాదని ఆఖరి శ్వాస వరకూ పోరాడుతూనే ఉండాన్నదే గోర్కి ‘‘అమ్మ’’ స్ఫూర్తి! విప్లవ కార్యకర్తగా విప్లవ కాగడాగా! పోరాటయోధునిగా ఎన్ని అడ్డంకు వచ్చినా బూర్జువా ప్రభుత ఎన్ని కుట్రు పన్నినా కష్టా కొలిమిలోకి నెట్టినా నమ్మిన
Complete Reading

— డి. నటరాజ్ — వదిలెయ్‌.. వదిలెయ్‌.. నిన్నా మొన్నా అటు మొన్నా నేడూ గంటా నిముషం సున్నా అరసున్నా గడిచినదంతా గడిచేదంతా విడిచిన కుబుసంలా పక్షిదులిపిన ఈకెల్లా. మబ్బు వదలిన చంద్రునిలా.. వదిలెయ్‌.. వదిలెయ్‌.. వదిలెయ్‌.. చిట్లిన జాడు వెతుకుట మాని.. మాలిన కుండను వదిలెయ్‌ గతం కుక్కు తిన్న ఎంగిలి విస్తరాకని తలిచి, దానిని వెతుకుట, కొకుట మానేయ్‌ ఎంతకుట్టినా అతుకు మిగిలే బొంతని వదలి కావలికుక్కకు వేసేయ్‌ వదిలెయ్‌ వదిలెయ్‌ వదిలెయ్‌ మొన్నటి
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account