చివరికి మిగిలినవాడు

జార్జీ ఫుకుంబే అనే ఒక సైనికుడికి జోయర్‌ యుద్ధంలో కాలికి తుపాకీ గుండు తగిలింది. దాంతో కేప్‌టౌన్‌లో వున్న ఒక ఆస్పత్రిలో అతడి మోకాును తొగించారు. అతడు ండన్‌కు తిరిగివచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం నుండి డెబ్బయి ఐదు పౌండ్లు అందుకున్నాడు. ఇక మీదట ప్రభుత్వం నుండి తనకు రావసిన బకాయిలేమీ లేవని చ్లొచీటీ రాసిచ్చాడు. తాను అందుకున్న మొత్తాన్ని న్యూగేట్‌ టౌన్‌లోని ఒక బీరుషాపులో పెట్టుబడి పెట్టాడు. అందుకు కారణం ఆ షాపులో బీరు మరకు పడ్డ
Complete Reading

తెలుగు అనువాదం : జి.వి.భద్రం, కె.గౌరీశంకర్‌ బెర్టోల్డ్‌ బ్రెప్ట్‌ా జర్మనీకి చెందిన ప్రసిద్ధ నాటక రచయిత, నవలారచయిత, కథారచయిత, కవి. ఆయన 10 ఫిబ్రవరి 1898లో పుట్టారు. 14 ఆగస్టు 1956లో మరణించారు. సంప్రదాయ నాటకరంగానికి భిన్నంగా నాటకరంగంలో ‘పరాయీకరణ’ (aశ్రీఱవఅa్‌ఱశీఅ)ను ప్రవేశపెట్టినవారిగా ఆయన ప్రసిద్ధు. ప్రేక్షకు నాటకంలో లీనం కాగూడదనీ, అది అందించే సందేశాన్ని అందుకునేవారిగా వుండానీ, దీనినే తాదాత్మ్య విచ్ఛిత్తి అని ఆయన ప్రతిపాదించారు. మన యక్షగానాలో సూత్రధాయీ, బుర్రకథలో వంతూ ఈ పాత్ర
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account