కేపిటలిజం గుట్టు!

స్వేచ్ఛానువాదం : బి.ఎస్‌.రాజు కార్మికుడు   :    అయ్యా! సోషలిస్టు గారు! ఈ భూమ్మీద యజమానులనే వారే లేకపోతే, నాకు పని ఎవరిస్తారు? సోషలిస్ట్‌      :    అవును మిత్రమా! నన్ను తరచుగా నలుగురు అడిగే ప్రశ్నయే ఇది. దీని సంగతేమిటో చర్చించాల్సిందే సుమా! పని చేయాలంటే మూడు వ్యవస్థలు అవసరం – కర్మాగారం, యంత్రాలు, ముడిపదార్థాలు. అవునా ? కార్మికుడు   :    అవును. సోషలిస్ట్‌      :    కర్మాగారాన్ని ఎవరు నిర్మిస్తారు ? కార్మికుడు   :    తాపీ పనివారు, ఇతర
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account