కరోనా భూతం

– డా. జి.వి. కృష్ణయ్య           అమ్మో కరోన భూతం…. అది           కాటువేసిందంటె కాటికెపోతావు..                                            ॥ అమ్మో ॥           ఎటునుండి వస్తాదొ యాడపొంచున్నాదొ           ఎవడీకి తెలియాదు జాగ్రత్తగుండాలి           పక్కలొ బల్లెంల ప్రక్కనె వుంటాది           ఆదమరిచామంటె కాటేసిపోతాది….                                          ॥ అమ్మో ॥           చెప్పింది వినకుండ వీధుల్లోకొస్తావు           ప్రాణాలమీదికి తెచ్చుకుంటావేర           పోలీసు చెబుతుంటె పెడచెవిన పెడతావు           బుద్ధిలేదా నీకు మందబుద్ధీ వెదవ                                           ॥ అమ్మో ॥          
Complete Reading

– పాలేరు           తల్లీ కన్నీరు పెడుతుందో – కనిపించని కుట్రల           భూ తల్లీ బావురుమన్నాదో – ఈ కరోన కాటుకు                           ॥ తల్లీ ॥           చైనాలోనా కరోన వచ్చెను           ఊహానంతా ఉడికిపోయెను           మనుషులందరూ పిట్టలులాగా           ఊపిరి అందక కూలిపోయినరు           కరోన ఎట్లా వచ్చిచేరినాదో – ఈ చైనాలోకి           ప్రపంచికరణతో ఎల్లలు దాటిందో – ఆ కరోనభూతం           ‘‘అయ్యో….. ఓ….. ఓ…… ఓ…..’’                                             ॥ తల్లీ
Complete Reading

– ఉప్పెన కరోనా కాటుకు రాలుతున్న కంఠాలు ఎన్నో కరోనా వేటుకు తెగి పడుతున్న తనువులెన్నో ఒక్కరా ఇద్దరా ఎందరాని చెప్పుదూ వందలాది జనము మందలోలే కూలుతుంటే                 ॥ కరోనా ॥ ఎంత కష్టం వచ్చెనో ఎన్ని బాదలు తెచ్చెనో ఇంత కష్ట కాలమూ చూడలేదు ఎన్నడూ కన్నీళ్ళు తాగుకుంటు కాలమెల్ల దీసుకుంటు కాలి నడకన వేల మైళ్ళు నడిచి వలస కూలి కూలే          ॥ కరోనా ॥ వలస వెల్లిన కొడుకు తిరిగి మల్ల
Complete Reading

– రౌతు వాసుదేవరావు నేల నీరు గాలి వెలుగు ఆకాశలన్నిటిని మలినం చేసిన పాపం చుట్టుకొనగ మనిషినీ కరోనా వైరస్సై కమ్ముకొనెను నేడురా మృత్యుఘోష పెడుతున్నది మానవాళి చూడరా               ॥ నేల ॥ గ్రామ స్వరాజ్యం వదిలి నగరీకరణం చేసిరి రసాయనాలెదజల్లి విషం కుమ్మరించిరి కాలుష్యపు కోరల్లో వనరులన్ని విలపించగ వింత వింత రోగాలతో లోకాన్నె ముంచిరి                          ॥ నేల ॥ ప్రపంచమె కుగ్రామం అనే కుటిల బాటలో బహుళజాతి కంపెనీల లాభాల వేటలో ప్రజల నోట
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account