జీవశాస్త్ర విజ్ఞానం – సమాజం

– డా॥ కొడవటిగంటి రోహిణీప్రసాద్‌           గతితార్కిక భౌతికవాద దృక్పథంతో కొడవటిగంటి రోహిణీప్రసాద్‌గారు ప్రజాసాహితి, తదితర పత్రికలలో అనేక సైన్సు వ్యాసాలు రాశారు. జీవశాస్త్ర విజ్ఞానానికి సంబంధించిన వ్యాసాలను ఎన్నుకుని ‘జనసాహితి’ 53 వ్యాసాల ఈ సంకలనాన్ని ప్రచురించింది.           ‘అత్యాధునిక జీవనశైలినీ, తెచ్చిపెట్టుకున్న పాశ్చాత్య సంస్కృతినీ అవలంబించే ఈ తరం మానసికంగా ఆటవికదశలో ఉందనేది మనం గుర్తించాలి. సామాజిక రుగ్మతలన్నిటికీ కారణం వర్గసమాజపు దుష్టశక్తులు కాగా వాటికి తోడవుతున్నవి మోడర్న్‌ వేషంలో ఉన్న మూఢనమ్మకాలూ, అవగాహనా
Complete Reading

– ఏటూరి నాగేంద్రరావు           వీళ్ళందరూ           ఏ దేశపు నేరస్తులూ కారు..           ఓటు హక్కున్న నేల నుండి           విసిరేయబడి ఆకలిని నియంత్రించుకుంటూ           పేగులు కుట్టేసుకొని           యాడేడో తిరిగి తిరిగి           రంగు మారిన ముఖాలు.           ఈ మట్టిలో పుట్టి           ఈ మట్టినే తింటున్న           ప్రగతి కారులు.           ఆశల్ని తాకట్టు పెట్టుకుంటున్న           స్తబ్ధ ప్రపంచాలు.           చెలియలి కట్టను తెంపుకొని పరుగిడుతున్న           ఆవేదన
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account