ఓ! కాలుష్యమా!

– ఎస్. శంకరరావు           ఆదిపత్య దురహంకార           అక్రమ సంతానమా!           కాలం కనుసన్నలలో           వికసించిన యమపాశమా!           నగ్న శిధిలీకృత వ్యవస్థ           సృజించిన విష బీజమా!           ప్రకృతిని పట్టిపీడించే           హీన సంస్కృతి రాజసమా!           విషవాయు జ్వాలల           కాలుష్యమా! ఓ  కాలుష్యమా!           నీ దుర్నీతి ఫలితం           ప్రతి ఇంటా ప్రతి వాడా           క్షణం క్షణం మృత్యు భయం!           నాడు బోపాల్‌- నేడు
Complete Reading

– డా. జి.వి. కృష్ణయ్య           అమ్మో కరోన భూతం…. అది           కాటువేసిందంటె కాటికెపోతావు..                                            ॥ అమ్మో ॥           ఎటునుండి వస్తాదొ యాడపొంచున్నాదొ           ఎవడీకి తెలియాదు జాగ్రత్తగుండాలి           పక్కలొ బల్లెంల ప్రక్కనె వుంటాది           ఆదమరిచామంటె కాటేసిపోతాది….                                          ॥ అమ్మో ॥           చెప్పింది వినకుండ వీధుల్లోకొస్తావు           ప్రాణాలమీదికి తెచ్చుకుంటావేర           పోలీసు చెబుతుంటె పెడచెవిన పెడతావు           బుద్ధిలేదా నీకు మందబుద్ధీ వెదవ                                           ॥ అమ్మో ॥          
Complete Reading

– అశోక్ కుంబము (“మానవాళి శోభ కోసం మొత్తం దోపిడీ వ్యవస్థను కాల్చేయాల్సిందే!”)           నీ కడుపులో ఉన్న           తొమ్మిది నెలలేనమ్మా           జీవితంలో నేను పొందిన           స్వేచ్ఛా కాలం           ఏ క్షణాన           భూమి మీద పడ్డానో           నా నల్ల రంగే నాకు శాపమయ్యింది           ఊహించని మృత్యుకూపాన్ని           నా చుట్టూ తొవ్వింది           నేను ఎదురుపడితే           నాలో ఒక దొంగనో           మత్తు మందు బానిసనో
Complete Reading

– సూర్యప్రకాశ్           కంపుగొట్టే మురికి వాడల దారుల నుండి..           పెచ్చు లూడుతున్న ఫ్లై ఓవర్ల నీడల నుండి..           మొదలయ్యిందొక ప్రస్థానం.           బోర విరుచుకొని నిలుచున్న కార్పొరేటు కోటల శిఖరాల ముంగిట           శిరసు వంచి మోకరిల్లిన మహానగరాల మురికి వాడల నుండి..           డొక్కలు మాడి బక్క చిక్కిన బడుగుల పడకల ఫుట్పాతుల నుండి..           కాళ్ళీడ్చుకుంటూ మొదలయ్యింది           నేటి మహా ప్రస్థానం.           పాపాలను కడిగేసుకునే పుణ్య పురుషుల
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account