ఆకలి నడుస్తుంది

– మౌళి           నడిచినడిచి బొబ్బలెక్కిన కాళ్ళతో..           ఏడ్చిఏడ్చికన్నీళ్లగాయపు కళ్ళతో..           చండ్ర చండ్రం ఎండదెబ్బల ఒళ్ళుతో..           తూలితూలి నెత్తురోడు పాదాలతో..            ‘‘ఆకలంతా నడుస్తుంది’’..           అవిసిఅవిసిన గుండెతో..           జారిపోయిన మనసుతో..           సడలిపోయిన ఆశతో..           అన్నమెండిన కడుపుతో..           నిద్రలేని రాత్రిసెగతో ..           భద్రమెరుగని జాగరణతో..           ఊపిరాడని వయసుతో..           ‘‘ఆకలంతా నడుస్తుంది’’..           తల్లినేమో మోస్తులేక           తల్లి బాధను చూడలేక           తల్లి
Complete Reading

– సయ్యద్ రసూల్           మండే గుండెల అగ్ని కీలలు           ఉవ్వెత్తున           ఎలా ఎగిసిపడుతున్నాయో           చూసావా ట్రంపూ ..!!?           జనాగ్రహం           జ్వాలా ముఖిలా విస్ఫోటనం చెందితే           దిక్కులు ఎలా ఎరుపెక్కుతాయో           గ్రహించావా ట్రంపూ ..!!?           ఓరిమి నశించిన జనవాహిని           ఉప్పెనలా చుట్టుముడితే           ఊపిరి ఎలా ఆగిపోతుందో           ఉహించావా ట్రంపూ …!!?           కసితో బిగుసుకున్న పిడికిళ్లు           అసహనంతో పైకి లేస్తే
Complete Reading

– శివాజీరావు           ‘‘హు’’, అని నిట్టూర్చారు అలౌకికానందేంద్ర స్వాములవారు తన 60 ఏళ్ల ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం నింపుకున్న పొడుగాటి గడ్డాన్ని సవరించుకుంటూ.           పరుపులకు, దిండ్లకు పట్టు గలేబాలు తొడుగుతున్న శిష్యులు ఆ నిట్టూర్పుకి క్షణం ఆగి గురువుగారి వైపు చూశారు. స్టేజి ఎదురుగా స్వామివారి జ్ఞాన బోధ విని తరిద్దామని వచ్చి షామియానాల కింద కూర్చున్న అశేష జన వాహినిలోని ముందు వరుసల జనాలు స్వామి వారి నిట్టూర్పు, వారి అనుంగు శిష్యుల తత్తరపాటు
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account