పిల్లల కవిత

పిల్లల కవిత

– సంఘమిత్ర, బాలసంఘ సభ్యులు

పిల్లలూ పాలపిట్టలు

పిల్లలూ తాటిముంజలు

పిల్లలూ చింపిరి గుడ్డలు

పిల్లలూ ఆణిముత్యాలు

పిల్లలూ వెన్నముద్దలు

పిల్లలూ పంచదార చిలుకలు

పిల్లలూ శిల్పి చెక్కిన బొమ్మలు

పిల్లలూ మీరు పిడుగులు

పిల్లలూ వాన చినుకులు

పిల్లలూ శ్రమజీవుల చెమట చుక్కలు

పిల్లలూ సముద్రపు ఆలుచిప్పలు

పిల్లలూ మట్టిలోని మాణిక్యాలు

పిల్లలూ చీపురుకట్ట పుల్లలు

పిల్లలూ టపాకాయలు

పిల్లలూ సంఘమిత్ర మొగ్గలు

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account