నువ్వు వేసిన బాటలో ఉన్నామా!…

– ఓ వీ వీ ఎస్ దేశం మడిలో తుపాకీ విత్తులు నాటి, స్వేచ్ఛా పరిమళాల పూదోటలు వేద్దామనుకున్నావు కానీ…, అన్యాయాల కలుపు మొక్కలు చూడెలా కమ్మేస్తున్నాయో…. జనాన్ని కలిపి ‘ఉంచని’ తనాన్ని ఈసడిస్తూ…. మతాతీతంగా నువ్వెదిగిపోయావు…. కానీ, దురంతాల వామనపాదాల వికటాట్టహాసాలు బోన్సాయ్‌ వృక్షాల అరణ్యాలై ఎలా విస్తరిస్తున్నాయో చూడు. అస్వతంత్ర భారతంలో మృత్యువే నీ వధువన్నావు…. గాంధారి పుత్రుల కీచక పర్వాల పుటలమై మేమెలా రాలిపడుతున్నామో చూడు. హోరెత్తిన యవ్వనాగ్ని కేతనమై నువు నిలిస్తే….
Complete Reading

– ఉప్పెన కరోనా కాటుకు రాలుతున్న కంఠాలు ఎన్నో కరోనా వేటుకు తెగి పడుతున్న తనువులెన్నో ఒక్కరా ఇద్దరా ఎందరాని చెప్పుదూ వందలాది జనము మందలోలే కూలుతుంటే                 ॥ కరోనా ॥ ఎంత కష్టం వచ్చెనో ఎన్ని బాదలు తెచ్చెనో ఇంత కష్ట కాలమూ చూడలేదు ఎన్నడూ కన్నీళ్ళు తాగుకుంటు కాలమెల్ల దీసుకుంటు కాలి నడకన వేల మైళ్ళు నడిచి వలస కూలి కూలే          ॥ కరోనా ॥ వలస వెల్లిన కొడుకు తిరిగి మల్ల
Complete Reading

– డా. కొడవటిగంటి రోహిణీప్రసాద్ ఈనాడు మనిషి ఎటువంటి క్రూర జంతువునైనా ఒక తుపాకీ గుండుతో లొంగదీసుకోగలడు. కానీ కంటికి కనబడని రకరకాల క్రిములు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా మన ప్రాణాలు తీయగలవు. ఎన్ని రకాల కొత్త మందులు కనిపెట్టినా అవి తమ స్వభావాలని మార్చేసుకుని మనమీద దొంగదెబ్బ తీస్తూనే ఉంటాయి. సైంటిస్టులు ఈ ఎడతెగని పోరాటంలో అహోరాత్రాలు శ్రమిస్తూ ఉంటారు. అందుకే కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు దేవుణ్ణి తులుచుకున్నట్టుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటురోగాలు (లేదా, వాటి గురించిన భయం) ప్రబలినప్పుడల్లా
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account